MENU
PODMIOTOWE
 
 
 
MENU
PRZEDMIOTOWE
 
 
 
 
 
DOSTĘP
DO INFORMACJI
 
 
   
  
 
 

  O INSTYTUCJI

 

Instytucja Kultury o nazwie Wrocławski Klub Formaty działa na podstawie:
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jt .D z. U. z 1997 r . nr 110, poz. 721 ze zmianami);
aktu o utworzeniu (uchwała nr XV|/85/90 Rady Miejskiej Wrocławia dnia 27 grudnia 1990 r .);
postanowień statutu.


Wrocławski Klub Formaty jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław posiadającą osobowość prawną zgodnie z wpisem do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 7/92, prowadzonym przez Zarząd Miasta i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.
Siedziba Klubu mieści się we Wrocławiu przy ul. Samborskiej 3-5.

Podstawowym celem działalności Wrocławskiego Klubu Formaty jest działalność edukacyjna oraz zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez upowszechnianie i utrwalanie różnych dziedzin kultury i sztuki, zarówno profesjonalnej, jak i amatorskiej.

Nasza oferta edukacyjna, to rozmaite zajęcia artystyczne, które wpływają na rozwój emocjonalny, intelektualny i estetyczny uczestników zajęć. Ponad to pobudzają kreatywność, przyczyniają się do rozwijania procesów poznawczych, uczą skupienia, rozwijają wyobraźnię, odkrywają przyjemność tworzenia.

W ofercie edukacyjnej Wrocławskiego Klubu Formaty znajdą Państwo szeroką gamę zajęć muzycznych, warsztatów plastycznych, teatralnych, arteterapeutycznych, zajęcia ruchowo – muzyczne dla najmłodszych oraz zajęcia fitness. Wszystkie proponowane przez nas formy skierowane są do szerokiego grona odbiorców: dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów i uznanych artystów.

Nasza działalność obejmuje również promocję artystów z wszelakich dziedzin sztuki oraz realizację projektów kulturalnych m. in. festiwale muzyczne, koncerty, wystawy, spektakle, imprezy plenerowe, imprezy tematyczne.

Wrocławski Klub Formaty, to miejsce dla ludzi z pasją i otwartym umysłem.

Przyjdź, przekonaj się sam! Zapraszamy!!!

 

 wernisaż koncert galeria warsztaty plastyka kultura gitara pianino taniec śpiew perkusja fortepian wokal festiwal ambientalny nowobrzmienia feriada wielosfer przeglad plenerowy zajecia ferie terapia choreoterapia janusz kaminski agnieszka gabriela szczepańczyk tomasz basel monika wiśniowska magdalena stan-sokołowska paweł zybowski