MENU
PODMIOTOWE
 
 
 
MENU
PRZEDMIOTOWE
 
 
 
 
 
DOSTĘP
DO INFORMACJI
 
 
   
  
 
 

  RIK
 

Na podstawie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji Kultury, Gmina Wrocław prowadzi REJESTR INSTYTUCJI KULTURY.

POBIERZ RIK (dokument PDF)

Instrukcja korzystania z RIK:

Rejestr składa się z czterech działów:

1) działu pierwszego - Oznaczenie instytucji kultury, do którego wpisuje się w odrębnych rubrykach: a) numer kolejny wpisu,
b) pełną i skróconą nazwę instytucji kultury oraz oznaczenie jej siedziby,
c) przedmiot działalności instytucji kultury,
d) oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury,
e) cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej oraz uwagi;

2) działu drugiego - Organizacja instytucji kultury, do którego wpisuje się w odrębnych rubrykach:
a) numer kolejny wpisu,
b) wzmiankę o złożeniu do rejestru statutu instytucji kultury,
c) imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury oraz imiona i nazwiska jego zastępców,
d) imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień,
e) nazwy oraz określenie siedziby zakładów i innych wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury, które sporządzają bilans, i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej,
f) uwagi;

3) działu trzeciego - Mienie instytucji kultury, do którego wpisuje się w odrębnych rubrykach:
a) numer kolejny wpisu,
b) wyposażenie materiałowo-techniczne i środki finansowe instytucji kultury,
c) wzmiankę o złożeniu do rejestru bilansu instytucji kultury za ostatni rok,
d) wzmiankę o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi,
e) uwagi;

4) działu czwartego - Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury, do którego wpisuje się w odrębnych rubrykach:
a) numer kolejny wpisu,
b) wzmianki dotyczące połączenia, podziału lub likwidacji instytucji kultury,
c) imię i nazwisko likwidatora,
d) uwagi

 

 wernisaż koncert galeria warsztaty plastyka kultura gitara pianino taniec śpiew perkusja fortepian wokal festiwal ambientalny nowobrzmienia feriada wielosfer przeglad plenerowy zajecia ferie terapia choreoterapia janusz kaminski agnieszka gabriela szczepańczyk tomasz basel monika wiśniowska magdalena stan-sokołowska paweł zybowski