´╗┐ ..:: WK FORMATY BIP ::..
 

´╗┐
 
MENU
PODMIOTOWE
 
 
 
MENU
PRZEDMIOTOWE
 
 
 
 
 
DOST─śP
DO INFORMACJI
 
 
   
  ´╗┐
 
 
´╗┐
  STATUT
´╗┐
 

Za┼é─ůcznik
do uchwały Nr XX/652/00
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 14 kwietnia 2000 roku


STATUT
Wrocławskiego Klubu Formaty

I. Postanowienia og├│lne

┬ž 1

Instytucja kultury o nazwie Wrocławski Klub Formaty, zwana dalej Klubem, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 pa┼║dziernika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu dzia┼éalno┼Ťci kulturalnej (jt. Dz. U. Z 1997 roku Ne 110, poz. 721 ze zmianami);
2) aktu o utworzeniu (uchwała nr XVI/85/90 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 grudnia 1990 roku);
3) postanowień niniejszego statutu.

┬ž 2

Klub jest jednostk─ů organizacyjn─ů Gminy posiadaj─ůc─ů osobowo┼Ť─ç prawn─ů zgodnie z wpisem do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 7/92, prowadzonym przez Zarz─ůd Miasta i prowadzi samodzieln─ů gospodark─Ö finansow─ů.

┬ž 3

Siedziba Klubu mie┼Ťci si─Ö we Wroc┼éawiu przy ul. Samborskiej 3/5, a terenem sta┼éej dzia┼éalno┼Ťci jest miasto Wroc┼éaw.

┬ž 4

Rada Miejska Wroc┼éawia zapewnia ┼Ťrodki potrzebne do utrzymania i rozwoju Klubu.

II. Cele i zadania Klubu

┬ž 5

Podstawowym celem dzia┼éalno┼Ťci Klubu jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych spo┼éecze┼ästwa poprzez upowszechnianie i utrwalanie r├│┼╝nych dziedzin kultury i sztuki, profesjonalnej i amatorskiej oraz dzia┼éalno┼Ť─ç edukacyjna.

┬ž 6

Do zada┼ä Klubu nale┼╝y w szczeg├│lno┼Ťci:
1) podejmowanie dzia┼éa┼ä s┼éu┼╝─ůcych tworzeniu warunk├│w dla rozwoju amatorskiej tw├│rczo┼Ťci artystycznej,
2) organizowanie działań w zakresie edukacji kulturalnej społeczeństwa,
3) wsp├│┼épraca przy realizacji wsp├│lnych przedsi─Öwzi─Ö─ç kulturalnych z instytucjami kultury, szkolnictwem artystycznym, organizacjami i stowarzyszeniami oraz ┼Ťrodowiskami tw├│rczymi Wroc┼éawia i w kraju,
4) prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci wystawienniczej, wydawniczej i impresaryjnej,
5) prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci us┼éugowo-rozrywkowej w zakresie: produkcji program├│w artystycznych, reklamy i oprawy artystycznej imprez, organizacji szkole┼ä, kurs├│w, plener├│w itp.,
6) prowadzenie us┼éug poligraficznych, fotograficznych, fonograficznych, filmowych, plastycznych oraz innych w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci i potrzeb.

┬ž 7

Klub mo┼╝e prowadzi─ç dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů i podejmowa─ç inne dzia┼éania wynikaj─ůce z potrzeby ┼Ťrodowisk lokalnych, o ile nie s─ů sprzeczne z jego dzia┼éalno┼Ťci─ů statutow─ů.

III. Organy zarz─ůdzaj─ůce Klubem

┬ž 8

Klub zarz─ůdzany jest przez dyrektora, kt├│rego powo┼éuje i odwo┼éuje Zarz─ůd Miasta na zasadach i w trybie przewidzianym w obowi─ůzuj─ůcych przepisach.

┬ž 9

Dyrektor kieruje si─Ö ca┼éokszta┼étem dzia┼éalno┼Ťci Klubu, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

┬ž 10

Do zakresu dzia┼éania dyrektora nale┼╝y w szczeg├│lno┼Ťci:
1) og├│lne kierownictwo w sprawach dzia┼éalno┼Ťci podstawowej i administracyjnej,
2) reprezentowanie Klubu na zewn─ůtrz,
3) zarz─ůdzanie jego maj─ůtkiem,
4) przedstawianie w┼éa┼Ťciwym instytucjom i organizatorowi plan├│w rzeczowych i finansowych, sprawozda┼ä oraz wniosk├│w inwestycyjnych,
5) wydawanie w obowi─ůzuj─ůcym trybie regulamin├│w i zarz─ůdze┼ä,
6) przedstawianie w┼éa┼Ťciwym instytucjom i organizatorowi plan├│w rzeczowych i finansowych, sprawozda┼ä oraz wniosk├│w inwestycyjnych,
7) wydawanie w obowi─ůzuj─ůcym trybie regulamin├│w i zarz─ůdze┼ä,
8) decydowanie o polityce kadrowej – zawieranie i rozwi─ůzywanie um├│w o prac─Ö oraz podejmowanie decyzji wynikaj─ůcych ze stosunku pracy.
9) Udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Klubu pracownikom i osobom trzecim.

┬ž 11

Organizacj─Ö wewn─Ötrzn─ů Klubu okre┼Ťla regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora na zasadach i w trybie przewidzianym w obowi─ůzuj─ůcych przepisach.

IV. Mienie i finanse Klubu

┬ž 12

Maj─ůtek Klubu mo┼╝e by─ç wykorzystany jedynie do cel├│w wynikaj─ůcych z zakresu jego dzia┼éalno┼Ťci.

┬ž 13

Klub prowadzi gospodark─Ö finansow─ů na zasadach okre┼Ťlonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu dzia┼éalno┼Ťci kulturalnej.

┬ž 14

Klub jest finansowany z bud┼╝etu Gminy w formie dotacji z dochod├│w w┼éasnych, ze ┼Ťrodk├│w uzyskanych w formie spadk├│w, zapis├│w i darowizn od os├│b fizycznych i prawnych oraz z innych ┼║r├│de┼é.

┬ž 15

┼Ürodki uzyskane z prowadzonej przez Klub dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej mog─ů by─ç wykorzystane wy┼é─ůcznie na jego cele statutowe.

┬ž 16

Do sk┼éadania o┼Ťwiadcze┼ä w imieniu Klubu w zakresie jego praw i obowi─ůzk├│w finansowych i maj─ůtkowych wymagane jest wsp├│┼édzia┼éanie dyrektora i g┼é├│wnego ksi─Ögowego lub os├│b przez nich upowa┼╝nionych.

V. Postanowienia końcowe

┬ž 17

Przekszta┼éce┼ä, podzia┼éu lub likwidacji Klubu mo┼╝e dokona─ç Rada Miejska Wroc┼éawia na warunkach i w trybie przewidzianym w obowi─ůzuj─ůcych przepisach.

┬ž 18

Wszelkie zmiany w statucie wymagaj─ů zastosowania trybu okre┼Ťlonego dla jego nadania.

┬ž 19

W sprawach nie regulowanych w niniejszym statucie maj─ů zastosowanie przepisy og├│lnie obowi─ůzuj─ůce.

 

 

´╗┐

wernisa┼╝ koncert galeria warsztaty plastyka kultura gitara pianino taniec ┼Ťpiew perkusja fortepian wokal festiwal ambientalny nowobrzmienia feriada wielosfer przeglad plenerowy zajecia ferie terapia choreoterapia janusz kaminski agnieszka gabriela szczepa┼äczyk tomasz basel monika wi┼Ťniowska magdalena stan-soko┼éowska pawe┼é zybowski